Totes les dades personals que siguin aportades pels usuaris i clients de TAM SCCL a través de les dades facilitades en els correus electrònics o el formulari enviats pels clients estan sotmesos a la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 15 de juny de 1999, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'11 de juliol de 2002. Aquestes dades passaran a formar part dels arxius privats, en cap cas, seran compartits ni difosos amb objecte comercial ni de cap altre tipus.

 

Totes les dades que ens faciliti passaran a formar part d'un fitxer, propietat de TAM SCCL Així mateix, li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit dirigit a la següent direcció postal, correu electrònic o per telèfon:

TALLERES AUXILIARES DEL METAL, S.C.C.L.    
C/ Industria, 2     
08592 Sant Martí de Centelles    
BARCELONA (ESPAÑA)    
Tel.: 93 844 23 03 (4 líneas)    
Fax: 93 844 20 68    
E-mail: info@tamsccl.com